Verhalen van Patati’s

Er zijn sinds begin april 2013 al heel wat mailtjes verstuurd tussen Patati’s. Patati@fed wacht op de eerste verhalen.

Stuur je verhaal naar patati@ofoifa.fgov.be