Nieuw: Patatifed op Facebook

1 jaar Patatifed, 1000 Patati’s en nu ook 1 helemaal nieuwe facebookpagina. “Like” onze pagina en ontdek nog meer nieuws.