Je voorbereiden op een taaltest van SELOR

Taaltesten afleggen bij Selor

Bij Selor kan je taaltesten afleggen. Slagen voor één van de taaltesten biedt heel wat kansen:

  • je kan een taalpremie krijgen
  • je kan een taalcertificaat behalen om bijvoorbeeld benoemd te kunnen worden voor bepaalde functies

Op www.selor.be

  • lees je welke taaltest jij best aflegt voor je taalpremie of een taalcertificaat.
  • kan je je inschrijven voor een taaltest
  • kan je talloze oefeningen maken om je lees – en luistervaardigheid te oefenen

Je voorbereiden op een taaltest bij het OFO

Op Patati@fed vind je veel oefentips en links die je helpen om je taaltest voor te bereiden. Maar bij het OFO kan je twee opleidingen volgen die je echt klaarstomen voor je taaltest …

  • Zich voorbereiden op de mondelinge taaltest van Selor – 10 lessen van 3 uur

Tijdens elke les simuleer je met je opleider een mondelinge taaltest. De opleider speelt de rol van de jury en stelt je vragen, net als bij de echte taaltest. Na elke simulatie krijg je van de opleider feedback, correcties en tips.

  • Zich voorbereiden op de schriftelijke taaltest van Selor  –  5 lessen van 3 uur

Om de twee weken kom je naar de les. Tijdens de week waarin je geen les hebt, maak je een schrijfopdracht die je naar je opleider stuurt.  De week erna bespreekt de opleider, tijdens de les, je schrijfopdracht. Je krijgt feedback, correcties, uitleg over de regels en tips.

Meer weten